Eurooppalaiset pankit 2000-luvulla

2000-luvulla eurooppalaiset pankit ovat kokeneet useita suuria muutoksia ja haasteita. Joitakin tärkeitä tapahtumia ja trendejä ovat muun muassa:

 1. Finanssikriisi: Vuoden 2008 finanssikriisi vaikutti voimakkaasti eurooppalaisten pankkien toimintaan. Useat pankit joutuivat vaikeuksiin ja jopa kaatumaan, mikä johti merkittäviin pankkikriiseihin monissa maissa. Finanssikriisin seurauksena eurooppalaiset pankit joutuivat kiristämään sääntelyä ja valvontaa, mikä on vaikuttanut niiden toimintaan edelleen tähän päivään saakka.
 2. Digitalisaatio: 2000-luvun alussa pankkiala alkoi digitalisoitua nopeasti, mikä on vaikuttanut monin tavoin eurooppalaisiin pankkeihin. Digitaaliset palvelut, kuten verkkopankki ja mobiilimaksut, ovat tulleet yhä tärkeämmiksi, ja monet pankit ovat joutuneet sopeutumaan nopeasti tähän muutokseen. Digitaalisten palveluiden kehittäminen on myös vaatinut suuria investointeja pankkien puolelta.
 3. Konsolidointi: Eurooppalaiset pankit ovat kokeneet laajaa konsolidointia 2000-luvulla. Useat pankit ovat fuusioituneet tai yhdistyneet, jotta ne voivat kasvaa ja kilpailla paremmin kansainvälisillä markkinoilla. Monet pankit ovat myös sulkenut konttoreitaan ja vähentäneet henkilöstöään pyrkiessään parantamaan tehokkuuttaan.
 4. Sääntely ja valvonta: Euroopan unioni on lisännyt sääntelyä ja valvontaa pankkisektorilla 2000-luvulla. Esimerkiksi Basel III -sopimus määrittelee uudet säännöt pankkien vakavaraisuudesta ja riskienhallinnasta, mikä on vaikuttanut monin tavoin eurooppalaisiin pankkeihin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että eurooppalaiset pankit ovat kokeneet paljon muutoksia ja haasteita 2000-luvulla. Finanssikriisi, digitalisaatio, konsolidointi ja sääntely ovat kaikki vaikuttaneet pankkien toimintaan ja kehitykseen. Tulevaisuudessa eurooppalaisten pankkien on jatkettava sopeutumista näihin muutoksiin ja pyrittävä kehittämään uusia strategioita menestyäkseen kilpailluilla markkinoilla.

Nopeutuva Suomi

Kaikki tapahtuu nykyään nopeammin kuin ennen – on sitten kyse ostamisesta tai myymisestä, tai siitä tiedon hakemisesta ja suoratoistolla ohjelmien katselemisesta. Tässä kaikessa iso tekijä on laajakaistat ja valokuitu – millainen vaihtoehto sinulla on käytössäsi, ja oletko tyytyväinen sen nopeuteen ja toimintavarmuuteen?

Oman talouden paikkaaminen

Tämä nopeutunut maailma tarkoittaa myös sitä, että rahaliikenne on nopeutunut ja erilaiset pikavipit ja nopeat verkkolainat ovat saatavilla monista paikoista, nopeasti ja ilman henkilökohtaisia tapaamisia – siksi nykyään puhutaankin entistä enemmän oman talouden hallinnasta, ja siitä että lainanhakijan tulisi ymmärtää itse oman taloutensa tilanne paremmin kuin ennen, ja osata toimia sen mukaisesti- myös lainaa tai pikavippiä hakiessaan, sillä aina välillä arki vaatii lisärahoitusta. Oman talouden kehittämisajatuksiin liittyy myös se, että nykyään pyritään löytämään ns. passiivisia tulonlähteitä.

Tulevaisuuden Suomi

Suomi on Euroopan unionin (EU) jäsenmaa, joka liittyi EU:hun vuonna 1995, mutta millainen on Eurooppalainen Suomi ja Suomi Euroopassa? Millainen tulee maamme olemaan EU:n jäsenenä, ja mitä on tehtävissä – seuraavat Eurovaalit ovat jo tulossa ensi vuonna.

EU:n sisämarkkinat ovat avanneet Suomelle laajemmat markkinat vientituotteille ja -palveluille. Tämä on edistänyt talouskasvua ja luonut työpaikkoja- mutta onko kaikki kuitenkaan niin ruusuista? EU:n rakennerahastot ja koheesiorahasto ovat auttaneet rahoittamaan infrastruktuuri- ja kehityshankkeita Suomessa. Esimerkiksi Itä- ja Pohjois-Suomen alueet ovat saaneet tukea EU:lta alueellisen eriarvoisuuden vähentämiseksi ja elinkeinoelämän kehittämiseksi. Suomi on myös hyötynyt EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmista, kuten Horisontti 2020 ja sen jatkaja Horisontti Eurooppa. Näiden ohjelmien avulla suomalaiset yritykset, yliopistot ja tutkimuslaitokset ovat voineet osallistua kansainvälisiin tutkimushankkeisiin ja saada rahoitusta innovaatioihin.

Suurimmat eurooppalaiset pankit

Tässä ovat suurimmat eurooppalaiset pankit markkina-arvon perusteella tilastoista vuodelta 2021

 1. HSBC Holdings (Iso-Britannia) – Markkina-arvo: noin 114 miljardia euroa (2021)
 2. Banco Santander (Espanja) – Markkina-arvo: noin 62 miljardia euroa (2021)
 3. BNP Paribas (Ranska) – Markkina-arvo: noin 60 miljardia euroa (2021)
 4. Deutsche Bank (Saksa) – Markkina-arvo: noin 26 miljardia euroa (2021)
 5. Societe Generale (Ranska) – Markkina-arvo: noin 20 miljardia euroa (2021)
 6. ING Group (Alankomaat) – Markkina-arvo: noin 19 miljardia euroa (2021)
 7. UniCredit (Italia) – Markkina-arvo: noin 17 miljardia euroa (2021)
 8. Credit Agricole (Ranska) – Markkina-arvo: noin 16 miljardia euroa (2021)
 9. Intesa Sanpaolo (Italia) – Markkina-arvo: noin 15 miljardia euroa (2021)
 10. Standard Chartered (Iso-Britannia) – Markkina-arvo: noin 15 miljardia euroa (2021)

On kuitenkin tärkeää huomata, että pankkien markkina-arvot voivat vaihdella ajan mittaan taloudellisten ja poliittisten olosuhteiden mukaan, ja että pankkien koko ei ole aina yhtä kuin niiden kannattavuus tai vakavaraisuus. Vastaavasti suomalaisten pankkien koot:

Tässä ovat suurimmat suomalaiset pankit varallisuuden ja asiakasmäärien perusteella:

 1. Nordea – Nordea on suurin pankki Suomessa. Se tarjoaa henkilöasiakkaille, yrityksille ja instituutioille laajan valikoiman pankkipalveluita ja -tuotteita, kuten maksuliikenne-, säästämis- ja sijoituspalveluita sekä lainoja. Nordean palveluksessa on noin 29 000 henkilöä, ja sen liikevaihto oli noin 9,5 miljardia euroa vuonna 2020.
 2. OP Ryhmä – OP Ryhmä on Suomen toiseksi suurin pankki. Se tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman pankkipalveluita, kuten maksuliikenne-, säästämis- ja sijoituspalveluita sekä vakuutuspalveluita. OP Ryhmä työllistää noin 12 000 henkilöä, ja sen liikevaihto oli noin 5,7 miljardia euroa vuonna 2020.
 3. Danske Bank – Danske Bank on kolmanneksi suurin pankki Suomessa. Se tarjoaa henkilöasiakkaille, yrityksille ja instituutioille erilaisia pankkipalveluita ja -tuotteita, kuten maksuliikennettä, säästämistä ja sijoittamista, lainoja sekä vakuutuspalveluita. Danske Bankilla on noin 1 400 työntekijää Suomessa, ja sen liikevaihto oli noin 1,2 miljardia euroa vuonna 2020.
 4. Handelsbanken – Handelsbanken on neljänneksi suurin pankki Suomessa. Se tarjoaa asiakkailleen erilaisia pankkipalveluita, kuten talletuksia, lainoja ja sijoituspalveluita. Handelsbankenin palveluksessa on noin 200 työntekijää Suomessa, ja sen liikevaihto oli noin 137 miljoonaa euroa vuonna 2020.
 5. Ålandsbanken – Ålandsbanken on viidenneksi suurin pankki Suomessa. Se tarjoaa henkilöasiakkaille, yrityksille ja yhteisöille erilaisia pankkipalveluita, kuten talletuksia, lainoja ja sijoituspalveluita. Ålandsbankenin palveluksessa on noin 670 työntekijää, ja sen liikevaihto oli noin 117 miljoonaa euroa vuonna 2020.

On kuitenkin tärkeää huomata, että pankkien koko ei ole aina yhtä kuin niiden vakavaraisuus tai kannattavuus.

Leave a Comment